Nieuwsblad – Kerkfabriek Laarne

Artikel ‘Het Nieuwsblad’

De Kerkfabriek Sint-Macharius Laarne is gestart met het bouwen van vijf sociale woningen in de Wegvoeringstraat te Laarne. Het is de bedoeling dat ze afgewerkt worden in de lente van 2018. De woningen zullen contractueel verhuurd worden via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Laarne-Wetteren-Wichelen. De kerkfabriek Sint-Macharius Laarne is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (zoals een gemeente of een OCMW) die bestuurd wordt door een kerkraad en belast is met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Dank zij een goed beheer en een opgebouwd patrimonium beschikt  de kerkfabriek over voldoende middelen om deze taak in eigen regie uit te voeren.

Met de realisatie van dit project en het verhuren van deze woningen via het SVK draagt de Kerkfabriek ook bij tot het behalen  van het bindend objectief voor de gemeente om tegen 2020 voldoende  sociale huurwoningen te realiseren.

  • De architect is: bvba architecten Meert-Bogaert, Heirweg 185b, 9270 Laarne.
  • De hoofdaannemer is: Hero Construct NV, Reihagenstraat 1, 9200 Dendermonde.
  • De Kekfabriek Sint-Macharius Laarne is gevestigd in de Veldstraat 8 te 9270 Laarne.

Share this article