Opleiding AED toestel

We denken ook aan de veiligheid naast de werven!

Hero Construct beschikt nu ook over een AED toestel in noodgevallen.
Hierbij kregen we dan ook de nodige uitleg en instructies.

Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.
Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED.

SAFETY FIRST!

Share this article