5 wooneenheden te Laarne

Adres                              Wegvoeringstraat 6; 9270 Laarne

Aard                                Algemene aanneming

Omvang                        Nieuwbouw van 5 sociale woningen

Jaar                                 2018

Architect                         Hendrik Meert- Kathleen Bogaert BVBA